Om mig

Om mig

Jeg er opvokset i en belastet/dysfunktionel familie, hvor jeg har oplevet misbrug, vold og forstyrrede mennesker på nært hold. Jeg var som barn presset af de vikår jeg levede under, hvilket medvirkede til en svær skoletid med mobning og manglende opbakning fra voksne. Dog fandt jeg min måde at overleve i kaos, med træk der lignede dem jeg var vokset op i. Det liv var der ikke meget liv i, kun ren overlevelse. I mit voksenliv har jeg oplevet forskellige livskriser, fx  skilsmisse, med efterfølgende konflikter omkring børn, fyrring og dødsfald. 

 

I min opvækst havde jeg ikke lært det jeg havde brug for, så jeg kunne skabe gode relationer, skabe et godt liv og passe på mig selv i det. Jeg har derfor selv som voksen måttet lære det jeg ikke havde lært og aflære det, som ikke virkede godt. Jeg har selv gået vejen som klient. Jeg har i dag en personlighed der kan være sammen med meget pressede mennesker, og finde en vej videre...

 

Jeg har arbejdet i en del år i byggebranchen og sidenhen som socialpædagog, med specialpædagogik, behandling og miljøterapi. Jeg har den seneste årrække arbejdet i socialpsykiatrien, hvor arbejdet med personlighedsforstyrrede mennesker har fyldt mest. I dette arbejde har jeg haft stor gavn af min psykologiske viden og terapeutiske kompetenser. Endvidere har jeg bl.a. arbejdet som frivillig i kirkens korshær og på Gallo krisecenter, hvor jeg løbende har haft samtaler med borgerne. 


Sammenlagt har jeg mere end 14 års uddannelse inden for læring og udvikling af mennesker, hvoraf mere end 8 år er psykoterapeutiske uddannelser og kurser. De første  5½ år har jeg taget  terapeutiske uddannelse og kurser på Institut for gestaltanalyse. Og jeg har brugt mere end  2 år på certificering som psykoterapeut og supervision metode på Psykoterapeutuddannelsen A/S. Endvidere har jeg en miljøterapeutisk uddannelse taget i Region Midt.

 

Værdier


Ordentlighed, at behandle andre mennesker og sig selv på en ordentlig og respektfuld måde.


Ansvar, at tage det fulde ansvar for sig selv og et medansvar for relationen.


Mod til at gøre det, der er svært og finde nye veje.

Etik

Jeg følger de etiske regler for  medlemmerne hos Dansk Psykoterapeut Forening. Det betyder, at jeg er forpligtet til at have en høj etik omkring mit arbejde. Jeg investerer i supervision og undervisning for at sikre et højt fagligt niveau og yde den bedste hjælp til mine klienter.

Henning Falsing Leach Dynamisk relationsorienteret Psykoterapeut MPF

Det er ikke hvad du bliver udsat for, men hvad du gør med det, der gør forskellen...


Jeg er optaget af, hvad der gør at mennesker ikke lykkedes og er tilfredse sig selv og det liv de har. Undervejs i den proces er det blevet tydeligt for mig, at der er nogle grundlæggende elementer og kompetencer, som nogle mennesker har udviklet undervejs i deres opvækst. Nogle har lært det, der skal til, for at de kan skabe sig et tilfredsstillende liv som andre ikke har.


Jeg tror på at en stor del af den sårbarhed vi er født med, kan håndteres ved at have de rette kompetencer, hvad enten man er født med tendenser til angst, stress og depression, eller har andre psykiske udfordringer.

Uddannelser


Certificeret Dynamisk relationel psykoterapeut MPF.  Psykoterapeuddannelsen A/S

Supervisions metode for psykoterapeuter. Psykoterapeutudannelsen A/S 

Individuel-/parterapeut, objektrelationsorienteret og jeg-styrkende terapi. Institut for Gestaltanalyse

Kognitiv terapi. Institut for Gestaltanalyse

Lederskabets psykologi (livets fundament). Institut for Gestaltanalyse

Basis kursus i Krop- & gestaltterapi. Institut for Gestaltanalyse 


Miljøterapeut, Holmstrupgård. Region Midt

Professionsbachelor i pædagogik. UC Lillebælt 

Lærer i håndarbejde (træ & metal). Seminariet for kunst og håndværk

Bygningmaler. Malermester Bjarne Eilsborg A/S

Klient udtaler

”Henning er som psykoterapeut nærværende, undersøgende interesseret og ikke mindst vedholdende. Han er god til at skabe den relation der er forudsætningen for god terapi”

 

Karsten 51 år


Henning Falsing Leach

Psykoterapeut MPF


Dynamisk Relationsorienteret Psykoterepeut© Copyright. All Rights Reserved.